Gå til innhold

:Områdeforum

Verktøy for helhetlig områdeutvikling

OMA Områdeforum er vårt fremste verktøy for samarbeid om bedre byutvikling i praksis. Formålet er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneierne for å få til en helhetlig områdeutvikling.

Bryn

Bryn områdeforum ble etablert sommeren 2023 og samler så godt som alle de store grunneierne på Bryn.

Ryen Vest

Områdeforum Ryen vest ble etablert mars 2023 etter initiativ fra Anthon Eiendom og Møller Eiendom, ut fra et ønske om å komme i kontakt med andre eiendomsbesittere i området.

Helsfyr

Helsfyr områdeforum ble konstituert 1. mars 2023 og består av sentrale grunneiere på Helsfyr som til sammen representerer en betydelig andel av eksisterende næringsbygg samt tomtearealer for kontor- og boligutvikling i området.

Fornebu

I Fornebu Områdeforum jobber grunneiere, kommune og brukere sammen for å fremme Fornebu som et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

Kvadraturen Områdeforum

Kvadraturen

Kvadraturen Områdeforum samler alle de største gårdeierne med utviklingsplaner i Kvadraturen. Forumet jobber med en helhetlig visjon for å knytte Kvadraturen og prosjektene bedre sammen med sentrum og fjorden.

Vika CBD

Vika CBD Områdeforum samler de største grunneierne med utviklingsplaner og prosjekter rundt Vika og Aker Brygge. Området preges for tiden av flere store og viktige prosjekter under utførelse.

Nedre Akerselva

Nedre Akerselva Områdeforum dekker de fleste aktørene som har store utviklingsprosjekter i området fra Oslo S, langs Akerselva og opp til Urtegata. Forumet jobber med en felles visjon om et trygt og pulserende byliv.

Hammersborg

Hammersborg Områdeforum samler de største gårdeierne med utviklingsplaner for nye Hammersborg. Området står ovenfor en omfattende transformasjon gjennom byggingen av et nytt regjeringskvartal og tilstøtende områder.

Nydalen Storo

Nydalen Storo Områdeforum samler de største grunneierne med utviklingsplaner rundt Nydalen og Storo. Forumet jobber nå med å svare på gjeldende tiltaksliste for offentlig rom for området.

Skøyen

Skøyen Områdeforum ble etablert i 2018 i forbindelse med at områdeplanen for Skøyen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Forumet er opptatt av en helhetlig utvikling av Skøyen og delområdene Skøyen består av.

Stor-Økern

Stor-Økern Områdeforum sikrer samordning av grunneierinteressene på Økern og koordinerer deres innspill til offentlige myndigheter. Forumet jobber for å skape en delingskultur på tvers av offentlige og private aktører.

Drammen

Drammen Områdeforum ble opprettet i 2021 med formål om å få fart på byutviklingen i Drammen. Forumets første oppgave er å ta fatt på oppstarten til revisjon av kommuneplanens arealdel.