Gå til innhold

Stor-Økern

Stor-Økern Områdeforum

Stor-Økern Områdeforum sikrer samordning av grunneierinteressene på Økern og koordinerer deres innspill til offentlige myndigheter. Forumet jobber for å skape en delingskultur på tvers av offentlige og private aktører.

Stor-Økern Områdeforum ble etablert for å sikre samordning av grunneierinteressene på Økern og omegn og koordinere deres innspill til offentlige myndigheter. På grunn av de mange grunneierne i området har det også vært behov for å sikre at de ulike planene henger sammen og skaper gode offentlige rom og sammenhenger prosjektene imellom.

Stor-Økern Områdeforum har engasjert Lala Tøyen og Civitas for å utarbeide et felles visjonskart for området på 10 års- og 30 års sikt. Hensikten var å avdekke om prosjektene med tilhørende byrom hang sammen og om det eksisterte pain points (konflikter) som var mulig å løse ved hjelp av samarbeid. Høsten 2020 samlet OMA og områdeforumet grunneiere og berørte offentlige etater (PBE, BYM, VAV, Bydel Bjerke og SVO) til en 4-timers workshop om visjonskartet. Over 40 deltagere – hvorav halvparten var fra kommunen – diskuterte strekninger, pain points, muligheter, behov, ambisjoner og veien videre. Alle var enige om at dette er begynnelsen på et videre samarbeid.

En foreløpig konklusjon er at kartet ikke skal erstatte formelle plandokumenter, men være et dynamisk støtteverktøy som skal brukes til å:

  • Visualisere planer på ulike nivå og fokusere på overganger mellom disse som ofte ikke fanges opp i tilhørende detaljplaner.
  • Visualisere pain points og muligheter.
  • Synliggjøre nye behov som dukker opp.
  • Fasilitere medvirkning og offentlig privat samarbeid.
  • Gi allmenheten og offentlige etater bedre innsikt i de mange planene for Stor-Økern.

Stor-Økern Områdeforum ønsker å etablere visjonskartet som et felles og åpent verktøy. Tanken er at det oppdateres en gang hvert halvår. Formålet er å skape en delingskultur på tvers av offentlige og private aktører.

Se Stor-Økern visjonskart for 2030 og 2070 her.

 

Medlemmer

Leder

Økern Sentrum ANS

91 13 68 86 |