Jump to Content
OMA skal utvikle de ledende arenaene og være det viktigste nettverket for helhetlig og bærekraftig byutvikling. Vi skal sette agenda og skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Oslo-regionen.  
Scroll for more

OMA etablerer områdeforum for hele Osloregionen

Hva skjer?

Stormøte: Revisjon av kommuneplanens arealdel

 • Date 28.01.2021
 • Time 09:00
 • Place Online
Vil du være med å forme byutviklingen i Oslo?

OMA har som visjon at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. I den anledning har vi nylig opprettet en egen ressursgruppe for å bidra- og gi innspill til revisjonen av kommuneplanens arealdel. Ambisjonen er å samle alle de private og offentlige aktørene som bidrar til kommuneplanen, og sørge for en god og konstruktiv dialog mellom partene. I den anledning inviteres det til oppstartsseminar som vil være strukturert rundt de overordnede temaene Ressursgruppe Kommuneplan mener det er viktig å belyse.

Program

09:00 Velkommen og kort innledning v/ Erling Fossen, leder i OMA og Stian B. Røsland, leder av RG Kommuneplan.

09:05 Ny kommuneplan – hva ønsker vi å oppnå? v/ byrådsleder Raymond Johansen

09:20 Erfaringer med Kommuneplanen fra 2015 – hva har fungert og hva bør endres? v/ Henrik Botten Taubøll, Wiersholm

09:40 Klima og miljøperspektiv – vern og gjenbruk fremfor nybygg? v/ Stian B. Røsland, Selmer

10:00 Ny høyhusstrategi – hva bør rammene være? v/ Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm

10:20 Kommuneplan som styringsverktøy v/ Anne Sofie Bjørkholt, BAHR

10:40 Veien videre v/ Erling Fossen & Stian B. Røsland

Det vil bli mulig å stille spørsmål digitalt underveis. Møtet er åpent for alle som vil bidra til at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling.

Påmelding via Eventbrite.

 

Kafédialog Kvadraturen 2/2

 • Date 04.02.2021
 • Time 08:30
 • Place TBA

Vi har oppsummert funnene fra den første kafédialogen og borrer dypere inn i fire av de mest sentrale temaene: 1. Attraksjoner, 2. Vern vs utvikling, 3. Bygulvet og 4. Samspill mellom ulike aktører.

PROGRAM

08.30: Velkommen v/Erling Fossen (OUA) & Emelie Tornberg (leder Områdeforum Kvadraturen)

08.40 Planer og prosjekter under ferdigstillelse. 5 Casestudier.

09.15 Hvordan har de balansert vern og utvikling andre steder?

09.30 Byforedling i Kvadraturen: muligheter utenfor og inne i kvartalene v/byantikvar Janne Willberg

09.45 Benstrekk

10.00 Samspillsmodeller og partnerskap for utvikling v/Stig Bech og Maren Bjerkeng

10.15 Gruppearbeid

11.15 Presentasjon i plenum

11.35 Oppsummering; hva bør vi gjøre videre? v/Ellen de Vibe

Påmelding via Eventbrite.

NB! Det er en øvre maksgrense på 15 i hver gruppe. Arrangementet vil derfor bli stengt ved 60 påmeldte.

 

Styremøte

 • Date 04.02.2021
 • Time 14:00
 • Place Dronning Eufemias gate 16/Teams

OMA Styremøte

OMA årsmøte

 • Date 10.03.2021
 • Time
 • Place TBA

OMAs årsmøte er åpen for alle medlemmer.

Mer informasjon og program kommer.

Nyheter

Kafédialog om Kvadraturen

Hvordan skape byliv i Kvadraturen? OMA og Kvadraturen Områdeforum ønsker å bidra til vitalisering ...

Byutviklingsprosjekter i Oslo - the best is yet to come