Jump to Content

Developing the Oslo region into one of the most attractive urban regions for establishment and investment

Scroll for more

Oslo Futura - the best is yet to come

What's next?

Møte i Ressursgruppe Områdeutvikling

  • Date 17.01.2018
  • Time 14:00
  • Place OBOS, Hammersborg Torg

Agenda

14:00
Kirkeristen – En av Oslo mest sentrale plasser men ikke akkurat noen perle eller publikumsattraksjon. Kirkeverge Robert Wright presenterer sine tanker


15:00
1. Oppsummering fra møte om Kvadraturen
2. Videre prosess på Ulven
3. Nytt tema Skøyen
4. Nytt tema Nedre Akerselva
5. Nytt tema en av 10 minutters byene Lillestrøm/Sandvika/ski – hvem skal vi velge

Frokostmøte: Hvordan kan grunneiere involvere beboere?

  • Date 04.12.2018
  • Time 08:00
  • Place Stor-Oslo Eiendom, KIrkegata 17

Møter mellom grunneiere og beboere/brukere av et område har i dag ingen formalisert plass i Oslos planprosess. Det er minst to årsaker til at slike møter er en god idé: 1. Grunneierne kan få gode innspill som gjør at prosjektet deres blir bedre og mer treffsikkert fordi det er brukerinitiert 2. Muligheten for forsinkelse av prosjektet pga. folkeaksjoner blir mindre fordi brukerne er dratt med i prosessen.

Følgende innledere vil gi dere innspill på hvordan god involvering kan gjennomføres: Aslaug Tveit, LÉVA Urban Design, Sverre Landmark, Aspelin Ramm, Emil Paaske, Agate Utvikling,

NB! Maks 30 deltakere. Førstemann til mølla gjelder. Påmelding sendes til erling@fossen.as

MIPIM 2019

  • Date 12.03.2019
  • Time 09:00
  • Place Palais des Festival

Påmelding er nå åpnet for OMA-medlemmer. Gå hit for påmelding Program ferdigstilles før jul

News

Årsrapport 2017/2018

OMA skal gjennom utvikling av arenaer og markedsføring av Oslo-regionen bidra til at den ...