Jump to Content
OMA skal utvikle de ledende arenaene og være det viktigste nettverket for byutvikling. Vi skal sette agenda og skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen.  
Scroll for more

OMA etablerer grunneierforum for hele Osloregionen

Hva skjer?

Bygulvsverksted Stor-Økern

 • Date 05.10.2020
 • Time
 • Place Zoom

Stor-Økern innledende bygulvsverksted.

Workshopen vil foregå på Zoom fra kl. 09:00-13:00.

Hensikten med workshopen er å jobbe videre – sammen – med utforming av bygulvskartet. De aktuelle deltakerne har fått innbydelse og informasjon på mail.

Møte i GF:Nedre Akerselva

 • Date 06.10.2020
 • Time 09:00
 • Place Hos Entra i Biskop Gunnerus Gate 14 (Posthuset)

Møte i GF:Kvadraturen

 • Date 08.10.2020
 • Time 15:30
 • Place Rådhusgata 27

Tema for møtet er utviklingspotensialet i Kvadraturen.

Byantikvaren v/ Janne Wilberg innleder med påfølgende samtale.

Møte i GF:Nedre Akerselva

 • Date 09.10.2020
 • Time 12:00
 • Place Zoom

Styremøte i OMA

 • Date 14.10.2020
 • Time 14:00
 • Place Dronning Eufemias gate 16 (Stor-Oslo Eiendom)

Møte i RG:Strategi

 • Date 14.10.2020
 • Time 09:00
 • Place TBA

Nyheter

Wogow har blitt OMA-medlem

Vi ønsker Wogow velkommen til Oslo Metropolitan Area Mange kontorbygg står nesten tomme eller ...

Byutviklingsprosjekter i Oslo - the best is yet to come