Jump to Content
OMA skal utvikle de ledende arenaene og være det viktigste nettverket for byutvikling. Vi skal sette agenda og skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen.  
Scroll for more

OMA etablerer grunneierforum for hele Osloregionen

Hva skjer?

Digitalt frokostmøte : Hvordan kan eiendomsbransjen bli mer innovativ?

  • Date 10.06.2020
  • Time 08:30
  • Place Ditt hjemmekontor

OMA, OBOS og Spacemaker inviterer til eFrokostmøte

Hvordan kan eiendomsbransjen bli mer innovativ?

Powertalk mellom Håvard Haukeland (Spacemaker) & Daniel Kjørberg Siraj (OBOS)

I Norge går mye av den risikovillige kapitalen inn i eiendom. Samtidig er bransjen notorisk kjent for å være en blank ark-bransje, i betydning av at hvert utviklingsprosjekt starter fra scratch med liten kunnskapsoverføring prosjektene i mellom. Hvordan kan man jobbe stedstilpasset, og samtidig lære av tidligere erfaringer? Hvordan kan eiendomsbransjen på best måte sette innovasjon i kjernen av sin virksomhet?

Registrer deg her for å få møtelink: https://spacemaker.zoom.us/webinar/register/WN_2vxiq6Z0SYWTEdU8Yle_Ew

Se arrangementet på Facebook.

 

Møte i Kvadraturen Grunneierforum

  • Date 19.06.2020
  • Time 13:30
  • Place Øvre Vollgate 9

Første møte i Kvadraturen Grunneierforum.

Nyheter

Medvirkning er i vinden!

Over halvparten av Oslos grunneiere praktiserer medvirkning i planprosesser. Byplansjefen etterlyser mer synliggjøring av ...

Byutviklingsprosjekter i Oslo - the best is yet to come