Gå til innhold

Nydalen Storo

Nydalen Storo Områdeforum

Nydalen Storo Områdeforum samler de største grunneierne med utviklingsplaner rundt Nydalen og Storo. Forumet jobber nå med å svare på gjeldende tiltaksliste for offentlig rom for området.

Nydalen Storo Områdeforum ble etablert i januar 2020. Forumet identifiserte i sitt første møte at dets viktigste oppgave er å svare på gjeldende TOR (Tiltaksliste for Offentlig Rom). I løpet av våren tok forumet en beslutning om å levere et felles tilsvar på høringsutkastet til TOR.

Områdeforumet har iverksatt arkitektfirmaet Hille Melbye med en bygulvsanalyse for området. Hensikten med en bygulvsanalyse er å bidra til å gjøre hvert prosjekt bedre, gi grunneierne en bedre oversikt over hvordan man kan bidra til å gjøre Nydalen og Storo enda mer attraktivt, samt gi det offentlige et utkast som kan gjøre planene deres enda bedre.

Høsten 2020 ble det vedtatt å gå i dialog med Oslo kommune for å sondere muligheter for en felles avtale knyttet til hvilke tiltak av teknisk infrastruktur som er nødvendige i området (TOR), samt utarbeide en plan for finansiering av disse tiltakene.

Se Nydalen Storo bygulvskart her.

Medlemmer

Leder

Avantor

95 84 38 34 |