Gå til innhold

Fornebu

Fornebu Områdeforum

I Fornebu Områdeforum jobber grunneiere, kommune og brukere sammen for å fremme Fornebu som et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

Forumet er det første hvor både det offentlige, ved Bærum kommune, og brukerne har faste plasser ved bordet. Et felleskap som bringer viktige perspektiver inn i arbeidet med helhetlig utvikling av et variert tilbud av arbeidsplasser, gode nabolag, møteplasser og økt attraksjonsverdi for et stort område i spennende transformasjon.

Medlemmer

Leder

NPRO

98 21 04 21 |