Gå til innhold

Aktuelt

Visjonskart Fornebu 2035

Visjonskart Fornebu 2035 viser en visjon for den pågående utviklingen på Fornebu og er tatt fram for å vekke engasjement, begeistring og interesse for framtidens Fornebu. Det er også en slags forventningsavklaring som sier noe om intensjonene og ambisjonene til de ulike aktørene som bidratt til kartet. OMA håper at kartet kan bidra til å skape diskusjon og invitere til dialog mellom ulike aktører, myndigheter og interessenter om hvordan visjonen om et levende Fornebu skal bli virkelighet.

Vidar Stokkeland, leder for OMAs områdeforum på Fornebu, fortalte om områdeforumet, og om videreutviklingen av Fornebu:

Å ha et områdeforum hvor man kan lære, dele og snakke sammen er utrolig viktig. Mange av de gode løsningene ligger på tvers av grenser, fag og aktører. Hvilke temaer det skal settes søkelys på fremover må være opp til deltakerne og de løpende behovene, men min ambisjon er at Områdeforum Fornebu skal være en arena hvor vi bygger en kultur for deling av kunnskap og gode ideer, samt å være et kontaktpunkt, og diskusjonspartner for Bærum kommune i byutviklingsspørsmål.

Visjonskartet er utviklet for Fornebu Områdeforum av DARK Arkitekter, Rodeo Arkitekter og LPO arkitekter.