Gå til innhold

Film

Thune kan bli et helt nytt møtested på Skøyen

Urbanister ønsker å utvikle Thune til å bli et nytt møtested på Skøyen. Se første episode av OMA Talks hvor vi snakker om et nytt høringsinnspill for Thune til områdeplanen for Skøyen.

I første episode av OMA Talks møter du Bjørnar Johnsen (Oslo House) og tidligere byplansjef, Ellen de Vibe (Urban Vibes). De jobber med et helt nytt forslag til hvordan Thune kan revitaliseres og bli en helt nytt møtested på Skøyen.

Thune ble opprinnelig bygget for industriell virksomhet og blir i dag hovedsakelig brukt til kontor, annen næringsvirksomhet og parkering. Funksjonelt, men ikke akkurat et sted som yrer av liv. Thune har imidlertid noen svært særegne arkitektoniske kvaliteter og en historisk verdi. Den ønsker nå en gruppen bak høringsinnspillet å verne om og videreutvikle, ved å omforme eksiterende bebyggelse og legge til nye bygg.

Illustrasjon som viser potensiell fremtidig struktur for Thune-området
Potensiell fremtidig struktur for oasen Thune.

 

Thune kan bli et attraktiv boligområde

Guppen bak høringsinnspillet ønsker å utvikle Thune med gode møteplasser, torg, grønne byrom med unike mat- og kulturopplevelser for nabolaget og Oslo vest. De mener Thune kan bli et attraktivt boligområde og foreslår 250 nye boliger, de fleste som onfill.

 

Vi ønsker å bringe Thune tilbake til folk. Fra parkeringsplasser til møteplasser, fra biler til mennesker. Thune kan fylle en ny rolle i byen og bli et viktig knutepunkt.

Bjørnar Johnsen, prosjektleder for høringsinnspill for Thune.

Illustrasjon som viser potensiell adkomst på Thune. Planlagt for de myke trafikantene.
Adkomst – på myke trafikanters premisser.