Gå til innhold

Film

Områderegulering til besvær

Hvordan kan vi sikre en best mulig områderegulering?

En områderegulering for store områder som allerede er utbygget og har en komplisert grunneierstruktur, er nesten umulig å føre i mål. Hvordan kan vi sikre en best mulig områderegulering?

Innledning av:

  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør i Bærum kommune.
  • Petter Cedell, konserndirektør for eiendomsinvesteringer i Selvaag Bolig.
  • James Stove Lorentzen, leder av byutviklingsutvalget i Oslo Kommune.

Moderator: Erling Fossen, daglig leder i OMA.