Gå til innhold

Film

Oslo Urban Arena: Effektive planprosesser

Planprosesser kan ofte oppleves som langsomme og byråkratiske. Hvordan kan man komme utfordringene i forkjøpet og dermed effektivisere planprosessen?

Hør Rambølls sesjon på Oslo Urban Arena 2020 hvor de diskuterer problematikken og belyser erfaringer, samt gode strategier gjennom egne prosjekter som blant annet ny hovedbrannstasjon i Oslo og planleggingen av nytt Universitetssykehus på Aker og Gaustad.

Foredragsholder er Synne Dækko Næss. Hun er utdannet samfunnsgeograf fra Universitet i Oslo og jobber som samfunnsplanlegger i Rambøll. Hun jobber i grensesnittet mellom plan og samfunnsplanlegging og er spesielt engasjert i samskaping- og utviklingsprosesser.