Gå til innhold

Film

Frokostmøte om kvaliteten i høyhus

OMA og Asplan Viak avholdte tre digitale frokostmøter om høyhus i Oslo, våren 2020. Her ser du det avsluttende møte i høyhustrilogien.

I det første møtet hevdet Eivind Trædal (MDG) at det er naturlig å bygge enda høyere enn i dag rundt kollektivknutepunkter, i tråd med kommuneplanens overordnede prinsipper. I det andre møtet diskuterte panelet blant annet om knutepunktene var et foreldet verktøy i jakten på bærekraftig byutvikling, og Brent Toderian oppfordret oss til å fokusere på god utforming framfor å fokusere på høyde.

I tredje og siste møte i høyhustrilogien diskuterer vi hvilke kvaliteter som skaper et godt høyhus. Vi har invitert tre arkitekter fra Norge, Sverige og Danmark for å diskutere dette. Møtet ble avholdt 5. juni 2020.

PROGRAM
  • Innledning av Kristian Lars Ahlmark, Schmidt Hammer Lassen Arkitekter
  • Panelsamtale
    – Karolina Keyzer, OKK+, tidligere stadsarkitekt Stockholm
    – Kristin Jarmund, Kristin Jarmund Arkitekter

Møtet ble ledet av Netten Østberg, Asplan Viak.