Vi ønsker Spacemaker velkommen til Oslo Metropolitan Area

Spacemaker har hatt en fantastisk vekst de siste årene, og de vinner stadig nye priser for sin «game-changing» AI teknologi – programvare som hjelper arkitekter og utbyggere til å planlegge og bygge smartere.

Et frokostmøte med Spacemaker kommer i løpet av mai!

Vår visjon er å bruke kunstig intelligens til å designe og utvikle bedre byer, for å understøtte den enorme, globale urbaniseringen som skjer slik at vi kan bygge tettere, på en bærekraftig måte og samtidig sikre gode bokvaliteter. Vi ser frem til gode diskusjoner i OMA-nettverket om hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte, sier Håvard Haukeland (Co-founder and CEO i Spacemaker).

 

 

På det øverste bildet ser du (fra venstre til høyre):  Carl Christensen (Co-founder & CTO), Håvard Haukeland (Founder & CEO) og Anders Kvale (Co-founder & Chairman)

Se https://spacemaker.ai for mer informasjon om Spacemaker.