Gå til innhold

Aktuelt

Sluttrapport fra Kafédialog om Lysaker

Her kan du lese OMAs sluttrapport fra to Kafédialoger om Lysaker.

Kafédialog Lysaker ble initiert av Lysakerbyen Næringsvel som inviterte OMA til å gjennomføre to kafédialoger (6. november 2019 og 15. januar 2020) i området. Utgangspunktet for dialogprosessen var å igangsette en idemyldring om hvilke tiltak det er mulig å iverksette på Lysaker for å skape utviklingstro i et område preget av omfattende offentlige planer. Rapporten er levert til byutviklingsutvalget, offentlige etater, planutvalget til Bærum kommune og flere.