Jump to Content

Skøyen Områdeforum

Leder: Emil Paaske, Agate Utvikling

Medlemmer: Oslo Areal, Selmer Eiendom, FRAM Eiendom, Skanska, Storebrand Eiendom, Nordr Eiendom, Holm Eiendom, Entra, KLP, Skøyen Atrium, Stor-Oslo Eiendom, Selvaag Eiendom, Urbania Eiendom, Sparebank 1, Bane NOR Eiendom, Oslo House, Agate Utvikling og Malling.

Skøyen Områdeforum ble etablert i 2018 i forbindelse med at områdeplanen for Skøyen ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Skøyen Områdeforum startet 2020 med å støtte Nabolagsfabrikken med 300 000 kr. Nyheten ble delt av Akersposten. Det lokale initiativet ble igangsatt etter at det under en kafédialog kom fram at innbyggerne savnet sosiale møteplasser og nettverk på Skøyen. Nabolagsfabrikken er initiert og drevet av lokale krefter, og fikk etablert lokaler i Drammensveien hvor de gjennomførte flere arrangementer for unge og gamle. Høsten 2020 flyttet de inn i Laboratoriet på Harbitz torg. Gjennom året har de avholdt fellesturer, trening, verkstedbyttemarked m.m. på Skøyen.

Skøyen er i stadig utvikling og sommermøte ble lagt til Harbitz Torg – et nytt stort prosjekt med boliger, barnehage, handel, kontor og kultur på Skøyen. Byggherre Møller Eiendom var vertskap og deltakerne fikk god innsikt i historikken og utviklingen av prosjektet og ikke minst møte de som driver butikker og restaurantene. Gode møteplasser og serveringssteder er viktig for utvikling av et godt område. Dette var tema for Food Talk vol 3 som ble avholdt i september 2020. Arrangementet var åpent for alle noe som medførte til gode diskusjoner og samtaler mellom drivere, eiere og ikke minst lokalbefolkningen.

Årets siste møte (2020) i forumet omhandlet Områdeplanen Skøyen som forhåpentligvis blir sluttbehandlet i 2021. Forumet er meget opptatt av en helhetlig utvikling av Skøyen og delområdene Skøyen består av. Ambisjonene er å få utarbeidet et bygulvskart med involvering fra innbyggerne i løpet av 2021. Dette vil bygge på og bli en oppfølging av kafédialogene fra 2018 og 2019, som ble arrangert i samarbeid med «Folkeaksjon for human Skøyen Områderegulering».