Gå til innhold

Aktuelt

Skøyen Innovasjonsdistrikt?

OMA ved Skøyen Områdeforum har fått midler av Oslo kommune til en forstudie som skal utforske muligheten til å opprette et innovasjonsdistrikt på Skøyen.

Ideen om et innovasjonsdistrikt på Skøyen oppsto i et møte mellom OMA og byutviklingskomiteen i Bydel Ullern. Bydelen stilte spørsmål ved hvordan Bydel Ullern kunne bli en del av Oslo Science City. Dette var forløpet til at OMA, Skøyen Områdeforum og byrådsavdeling for næring nå har inngått en avtale om å opprette et forprosjekt som skal utforske muligheten for et innovasjonsdistrikt på Skøyen.

Skøyen har stort potensial

Potensialet på Skøyen er stort, det er et område med høy tetthet av kunnskapsbasert næringsliv. Samtidig mangler FoU-miljøer og akademia. Dette er forhold som skal adresseres i forstudiet. Man skal videre undersøke muligheten for Skøyen å koble seg til eksisterende innovasjonsdistrikter eller andre miljøer. Hvorvidt Skøyen skal bli et helt eget innovasjonsdistrikt langs aksen mot Lysaker og Fornebu, eller bli en del av Oslo Science City er foreløpig helt åpent.

Eiendomsutviklere stiller seg positiv til ideen

Ideen om å opprette et innovasjonsdistrikt omfavnes av eiendomsutviklerne på Skøyen i regi av Skøyen Områdeforum. Dette fordi eiendomsutviklere må utvikle møteplassene som er helt avgjørende for at et innovasjonsdistrikt med sin delekultur kan lykkes, og de har klar egeninteresse av å kartlegge næringsressursene hos sine leietakere.

Arbeidsgruppe er etablert

Byrådsavdeling for næring og eierskap, Lysaker Næringsvel og Skøyen Områdeforum bevilger med inntil 100.000 kr hver til forprosjektet. Det er satt ned en arbeidsgruppe mellom disse tre partene hvor også leder av byutviklingskomiteen i Ullern Bydel, Tore Stradskog, deltar.

For spørsmål om forprosjektet, ta kontakt med Emil Paaske, leder av Skøyen Områdeforum eller Erling Fossen, daglig leder i OMA.