OMA er 7 år, og organisasjonen har nylig vedtatt sin nye strategi.

– Vi kaller endringene vi nå gjør OMA 2.0. Vi har ikke bare vedtatt ny strategi, men også laget en helt ny organisasjonsstruktur, der ressursgrupper skal bli motoren for å innfri visjonen. Vi har en særlig satsing på områdeutvikling, deriblant etablering av flere grunneierforum, som skal samle alle de viktigste aktørene – både grunneiere og planmyndigheter – i et område for å gjøre prosjektene bedre og omkampene færre, sier styreleder Vibeke Ahlsand. Les hele intervjuet her