Gå til innhold

Boligutvikling

Ressursgruppe Boligutvikling

Ressursgruppe Boligutvikling er en konstruktiv dialogpartner med Oslo kommune for å finne nye boligformer og avdekke hva som er boligreserven. Gruppen skal garantere for høy boligkvalitet når takten på boligbyggingen må opp.

De akselererende boligprisene i Oslo er dypt bekymringsverdig, og tiltak må treffes snarest. Ressursgruppen ønsker å bidra til at utviklere og kommunen kommer fram til et omforent tall på hvor stor den reelle boligreserven er, slik at nødvendige tiltak for å regulere et tilstrekkelig antall boliger kan bli truffet. Gruppen jobber også med å samle inn opplysninger fra utviklere på hvilke prosjekter som kan gå inn i reserven på sikt. RG:Boligutvikling har også som mål å komme fram til en omforent definisjon av hva boligkjøpere, politikere og utviklere mener med bokvalitet.

Gruppens medlemmer representerer byutviklere med store eiendomsporteføljer i Oslo. Flere av medlemmene er også utviklere i andre deler av landet og i Skandinavia.

 

Medlemmer

Leder

Stor-Oslo Eiendom

906 02 909 |