Gå til innhold

Podkaster

T-banen!

T-banen! Den brer seg over byen vår og bringer folk fra utkanten til sentrum, fra jobben til marka, og omvendt.
For mange representerer T’en storbyen, men er den fremdeles en god løsning for utvikling i nåtiden? Skal byen spres utover, slik vi har gjort siden 60-tallet?

Professor Carlos Moreno argumenterer for at byen, fremfor å være et nettverk av tilbud, bundet sammen av infrastruktur og mobilitetsløsninger, skal være et nettverk av landsbyer der man kan dekke alle sine behov innenfor en radius av 15minutter gange, eller på sykkel. -En modell som har fått mye oppmerksomhet etter covid-pandemien.
15-minuttersbyen gir kanskje god og effektiv livsførsel, men er den egentlig overførbar til Oslo?

Erlend Grøner Krogstad har skrevet boken T-banen, Sporene som skapte storbyen, og sammen med Ola Skar, fagsjef for areal og transport i Ruter, diskuterer vi T-banens rolle i byutviklingen, i fortiden, nåtiden og fremtiden.