Gå til innhold

Aktuelt

OMAs Årsmøte

OMA hadde nylig årsmøte der bl.a. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg fortalte om hvordan byutviklingen vil bli hvis han blir byrådsleder, og den nye byantikvaren fortalte om hennes prinsipielle tilnærming til balansen mellom vern og utvikling.

OMA valgte også 3 nye styremedlemmer.

Leder av valgkomiteen – Emil Paaske – begrunnet valget slik: «Tidligere har styremedlemmer primært representert XL-medlemmer, noe som har begrenset tilfanget og mangfoldet av kandidater til styret. Da vedtektene ble endret i 2022 fikk også valgkomiteen bredere mandat. Vi har derfor vektlagt mangfold, både i type bransjer, erfaring, faglig bakgrunn og selskaper de enkelte representerer.».

Si hei til Charlotte Helleland (Prosjektdirektør for Oslo i Dark arkitekter), Ida Aall Gram (Ceo Aspelin Ramm) og Stian B. Røsland (Partner i Selmer).

Årsberetningen 2022 finner du her.