Gå til innhold

Aktuelt

OMA trekkes fram som viktig sparringspartner for kommunen

I forbindelse med innspill på utkast til ny kommuneplan for Oslo, fremheves OMA som et naturlig og god sparringspartner for kommunen.

Kommuneplanen er det viktigste dokumentet for byutvikling i Oslo, den har også stor påvirkningskraft for eiendomsutvikling i hele landet. OMA-medlemmer Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm), Henrik Taubøll (Advokatfirmaet Wiersholm) og tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland (Advokatfirmaet Selmer) har gått gjennom utkast til ny kommuneplan og kommer med flere gode innspill. Blant annet trekker de fram OMA som en viktig sparringspartner for Oslo kommune:

–  Det er viktig å være klar over at planprogrammet ikke er et planforslag, men beskriver hvordan kommunen tenker å arbeide frem ny arealdel, og at de imøteser innspill til dette. Her bør vi som bransje være en god og konstruktiv samtalepartner, sier Maren Bjerkeng som fremhever at OMA vil være et naturlig organ for å tenke overordnet, høste erfaringer og være en god sparringspartner for kommunen.

Mulighetsarena for økt gjenbruk

I tillegg spiller de inn OMAs områdeforum som en mulighetsarena for å få til økt gjenbruk i byggenæringen:

–  Vi mener også at det er viktig at det vurderes hvilken bebyggelse som er egnet og mulig å gjenbruke, og at det å søke å gjenbruke materialer, samt bygge for fremtiden både hva angår fleksibilitet for ulik bruk, mulighet for demontering og robuste materialer. Her vil også det å se på prinsipper for ulike samarbeidsformer mellom ulike aktører kunne gi nye muligheter. Det å se på områder samlet sett, eksempelvis i områdeforumene OMA har etablert vil kunne gi nye økte muligheter for både sambruk, felles bærekraftstiltak og gjenbruk av materialer, sier Bjerkeng.

Vi i OMA er klare og stiller oss til disposisjon!

Foto: Estate Media.