Gå til innhold

Aktuelt

OMA lanserer OMA Awards på Oslo Urban Week

OMA Awards er en helt ny pris som skal hedre personer og selskaper som gjør Oslo til en enda bedre by å bo, arbeide og leve i.

Ved å trekke fram de gode eksemplene vil OMA gjøre det enklere for alle å bidra til at Oslo blir et forbilde for byutvikling.

OMA Awards deler ut pris i tre kategorier:

  • Årets pollinator
  • Årets transformasjonsprosjekt
  • Årets bylivsprosjekt

Du er med på å påvirke hvem som vinnere prisen i de tre kategoriene ved å avgi din stemme. Du kan stemme fram til torsdag 9. september kl. 19:00. Vinner av hver kategori blir kåret under Oslo Urban Weeks avslutningsfest på Mesh Youngstorget, torsdag 9. september kl. 20:30.

Aslaug Tveit, Runar S. Eggesvik og Stig L. Bech er nominert til prisen «Årets pollinator»

Årets pollinator 2021

En person som går utover sin stillingsbeskrivelse, er en matchmaker og får i gang gode prosesser for byutviklingen. Vi ønsker å få frem et bredt spekter av engasjement for byen og vise at de gode prosjektene og prosessen får man ved å tenke kreativt.

Stem på årets pollintaor her.

 

Prosjektene Amerikalinjen, Kristian August gate 13 og Pressens Hus er nominert til prisen «Årets transformasjonsprosjekt»

Årets transformasjonsprosjekt 2021

Et prosjekt som har strukket seg langt på kvalitet, gjerne med et utfordrende utgangspunkt, som har endret bygningsmassen og/eller tilpasset til ny bruk. Prosjekter som gir noe særlig til byen rundt kan særlig fremheves. Gjenbruk kan også tillegges særlig vekt. Prosjektprisene gis til utvikler og arkitekt/landskapsarkitekt sammen, da vi ønsker å fremheve samspill og ambisjoner hos begge.

Stem på Årest transformasjonsprosjekt her.

 

Sukkerbiten, Stasjonsallmenningen og Røa Torg er nominert til prisen «Årets bylivsprosjekt»

Årets bylivsprosjekt 2021

Et byområde/bygulv som har lykkes med å oppfylle ambisjoner om økt byliv med tilbud, byrom og arkitektur som oppleves som attraktivt og generer aktivitet. Kan også være midlertidige tiltak. Prosjektprisene gis til utvikler og arkitekt/landskapsarkitekt sammen, da vi ønsker å fremheve samspill og ambisjoner hos begge.

Stem på Årets bylivsprosjekt her.

 

Juryen

Juryen for OMA Awards er

  • Siri Gauthun Kielland, Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.
  • Maria Kielland Krag, Antikvar og arkitekt hos Byantikvaren.
  • Johanne Borthne, Partner og arkitekt i Powerhouse Company.
  • Maren Bjerkeng, Direktør Utvikling i Aspelin Ramm.