OMA etablerer områdeforum over hele Osloregionen, med formål om at grunneierne skal samarbeide om en helhetlig områdeutvikling.

Representanter fra Bane NOR Eiendom, Drammen Kommune Eiendomsutvikling, OXER Eiendom, Union Eiendomsutvikling og Rambøll har i dag etablert Drammen Områdeforum. Første oppgave er å ta fatt på oppstarten til revisjon av kommuneplanens arealdel. Drammen har også fått sin første byantikvar og forholdet mellom vern og utvikling skal diskuteres.
Vi gleder oss til å sette i gang med det viktige arbeidet med å spille hverandre gode og få fart på byutviklingen i Drammen, sier Bjørn Holm som er valgt som leder av forumet. Holm er administrerende direktør i Drammen Kommune Eiendomsutvikling.