Jump to Content

Nydalen/Storo Områdeforum

Leder: Øystein Thorup, Avantor

Medlemmer: OBOS, Nordr, Ferd, Storebrand Eiendom, Bonum, Solon Eiendom, Vika Eiendom, Selvaag Eiendom, Malling, NPRO, SiO, H.C. Thauglands Trælastforretning, Avantor og Thon Eiendom.

Nydalen/Storo Områdeforum ble etablert i januar 2020.

Nydalen/Storo Områdeforum identifiserte i sitt første møte at forumets viktigste oppgave vil være å svare på gjeldende TOR (Tiltaksliste for Offentlig Rom). I løpet av våren tok forumet en beslutning om å levere et felles tilsvar på høringsutkastet til TOR.

Områdeforumet har også iverksatt arkitektfirmaet Hille Melbye med en bygulvsanalyse for området. Hensikten med en bygulvsanalyse er å bidra til å gjøre hvert prosjekt bedre, gi grunneierne en bedre oversikt over hvordan man kan bidra til å gjøre Nydalen og Storo enda mer attraktivt, samt gi det offentlige et utkast som kan gjøre planene deres enda bedre. Bygulvsanalysen skal tegne inn alle prosjektene til grunneierne, ved vekt på aktive fasader, offentlige rom, grøntstruktur og sammenhengen/sekvenser mellom prosjektene. Analysen skal også vise «pain points» hvor den divergerer fra høringsutkastet til TOR Nydalen. Bygulvsanalysens fase 1 av 2 faser er gjennomført. Fase 2 avventes til Oslo kommune har, sammen med noen av grunneierne, funnet løsning på en ny park i området.

Høsten 2020 ble det vedtatt å gå i dialog med Oslo kommune for å sondere muligheter for en felles avtale knyttet til hvilke tiltak av teknisk infrastruktur som er nødvendige i området (TOR), og en plan for finansiering av disse tiltakene.