Gå til innhold

Aktuelt

NIELSTORP+ arkitekter nå OMA-medlem

Flere arkitektkontorer finner veien til OMA. Det er med til å styrke organisasjonen ytterligere med bredden av aktører i verdikjeden innenfor byutvikling.

NIELSTORP+ arkitekters ambisjon er å skape levende arkitektur med hjerte. De setter mennesket først, blander tradisjon med innovasjon, og designer miljøer som fremmer trivsel og samhørighet. Fra pulserende byrom til nasjonale landemerker skal deres prosjekter bidra til samfunnsberikende design og legge til rette for menneskelig interaksjon.

Siden 1984 har NIELSTORP+ vært en toneangivende formgiver for det bygde rom i Norge og internasjonalt. Kontoret er i dag et utvidet partnerskap med 25 ansatte, kontorer i Oslo og Tromsø, og en rekke pågående prosjekter over hele landet. NIELSTORP+ er et allsidig arkitektkontor med bred erfaring fra flere prosjekttyper og størrelser, fra boliger i alle størrelser, til kontor- og næringsbygg, hoteller, mm.

Arkitekt og partner Herman Hagelsteen fremhever følgende om OMA-medlemskap:

– Vårt kontor er involvert i byutviklingsprosjekter over hele landet, fra reguleringsfasen til det endelige produktet. Samhandling, tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon på alle nivåer er avgjørende elementer i vårt spennende og betydningsfulle arbeid med å forme våre byer. Vi er veldig imponerte over den jobben OMA gjør med å skape arenaer der eiendomsbransjen samles og vi ser frem til å delta og også bidra med vår kompetanse der det er mulig.

Flere arkitektkontor finner veien til OMA:
– Dette er veldig gledelig, og bidrar til å styrke ytterligere vår verdikjede av aktører blant vår medlemsmasse. Det beriker den faglige sparringen på tvers, utvikling av beste praksis mm gjennom våre ulike arenaer og i kontaktpunkt og initiativ overfor ulike interessenter, uttaler Ida Hjeltnes, OMAs fung. daglig leder og utviklingsdirektør.

Velkommen til OMA-fellesskapet, NIELSTORP+ arkitekter.