Gå til innhold

Aktuelt

Med hjerte for Kvadraturen

Kafédialog om Kvadraturen med over 60 fremmøte ga en god start på det nye OMA-året. Dette var del 1 av to kafédialoger om Kvadraturen.

Torsdag 14. januar avholdt OMA i samarbeid med Kvadraturen Områdeforum, Rodeo Arkitekter og prosjektleder Ellen de Vibe første del av Kafédialog Kvadraturen.

Med hjerte for Kvadraturen diskuterte 66 deltakere, fordelt på 4 grupper, hvordan vi – sammen – kan revitalisere Kvadraturen. Representanter fra offentlige etater, arkitekter, utviklere og bygulvsaktører utvekslet ideer og forslag på hvilke samarbeidsformer som kan stimulere til økt byliv gjennom å åpne passasjer, utvikle førsteetasjene, konvertere næring til bolig, samt økt trygghet gjennom en koordinert belysningsplan.

Andre del av Kafédialog Kvadraturen avholdes den 4. februar. Her skal vi diskutere videre de viktigste funnene med særlig vekt på boligpotensialet og forholdet mellom vern og utvikling. Påmeldingslink kommer snart.

Kafédialog Kvadraturen vil bli oppsummer i en sluttrapport. Denne skal sendes til alle deltakerne, politikerne i byutviklingsutvalget, samt relevante etater. Den blir også tilgjengelig for alle på vår nettside.