Gå til innhold

Aktuelt

Kafédialog om Kvadraturen

OMA og Kvadraturen Områdeforum ønsker å bidra til vitalisering av Kvadraturen, og har engasjert Ellen de Vibe som prosjektleder for to kafédialoger på nyåret.

Hvordan skape byliv i Kvadraturen? Dette spørsmålet skal utforskes gjennom to kafédialoger.

–  Kvadraturen er godt analysert gjennom flere prosesser og vi ønsker å bygge videre på arbeidet som ligger til grunn for blant annet Vitaliseringsprogrammet. Vi vil utveksle ideer og forslag til hvordan beboere, grunneiere og det offentlige sammen kan revitalisere Kvadraturen. I tillegg til å utforske hvilke samarbeidsformer som kan bidra til økt byliv, vil vi se på forholdet mellom vern og utvikling. Arbeidet skal resultere i et visjonskart som synliggjør kvartalets fulle potensial, både med tanke på historiske kvaliteter, fortetting, aktivisering og tilgjengeliggjøring, sier Ellen de Vibe.

Dato for kafédialogene er 14. januar og 4. februar. Dialogmøtene skal resultere i en rapport som vi leverer til byutviklingsutvalget og offentlige etater.

Rodeo Arkitekter vil stå for utviklingen av visjonskartet, og skal bistå med fasilitering av møtene.

Alle som ønsker å bidra til revitalisering av Kvadraturen er velkommen til å delta på kafédialogene. Mer informasjon og link til påmelding finner du her.