Gå til innhold

Aktuelt

Kafédialog Kvadraturen del 2 er vel gjennomført

Med hjerte for Kvadraturen diskuterte om lag 60 fremmøtte hvordan vi sammen kan revitalisere den stille delen av Oslo sentrum. Dette var del 2 av to kafédialoger om Kvadraturen.

Torsdag 4. februar avholdt OMA i samarbeid med Kvadraturen Områdeforum, Rodeo Arkitekter og prosjektleder Ellen de Vibe andre og siste del av Kafédialog Kvadraturen.

Om lag 60 personer møtte fram over Zoom for å gi sine innspill til hvordan vi sammen kan revitalisere Kvadraturen. Vi fikk høre gode innlegg fra Helle Juul (Juul I Frost Architects) som snakket om byens utvikling, bevaring og merverdi med erfaringer fra København, Janne Wilberg (Byantikvaren i Oslo) snakket om byforedling i Kvadraturen og Thor Thoeneie (Vedal) fokuserte på Telegrafbygget. Jakob Rønn Hedegaard (PBE) fortalte om planene for Vippetangen og Arne Vannebo (AVA Eiendom) presenterte høyskoleplanene for Kirkegata 23-25. Stig Bech (Wierhsolm) og Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm) bidro med refleksjoner på samspillmodeller mellom det offentlige og private.

Etter en oppsummering fra forrige kafédialog ble deltakerne delt i grupper for å borre dypere i fire sentrale temaer; attraksjoner, vern vs utvikling, bygulv og samspill mellom ulike aktører.

Nå samler vi alle innspill og utarbeider en rapport fra begge kafédialogene. Denne vil adressere strategiske grep for revitalisering av Kvadraturen og vise fram et visjonskart for området. Rapporten vil bli lagt fram for byutviklingsutvalget, offentlige etater, bidragsytere og alle interessenter i et stormøte etter påske.