OMA v/ Ressursgruppe for områdeutvikling og Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering går sammen i en kafedialog mellom grunneiere og beboere for å øke Skøyens attraktivitet.

Emil Paaske er leder av Grunneiergruppe Skøyen, som er en undergruppe av OMAs Ressursgruppe for Områdeutvikling. Han viser til at grunneierne er like usikre som beboerne på hva som skal til for å gjøre Skøyen til en attraktiv del av byen.

– Vi tok initiativet til å samle grunneierne. Det er nødvendig at grunneierne tenker utover sin egen tomtegrense og ser Skøyen som helhet. Hvordan skal de møte mylderet på gateplan og hvor skal alt fra offentlige til private funksjoner ligge? Ingen vet og ingen har blitt hørt. Grunneierne har også behov for å være med i en skapende og reell medvirkningsprosess. Det er nødvendig å få definert hva vi kan bli enige om. Ved å fokusere på bygulvet, handel, service, grønnstruktur, infrastruktur og andre tilbud i området, kan vi få til en lokal forankret stedsutvikling som også imøtekommer de overordnede forventinger til et fremtidig Skøyen, sier Paaske.

Utbyggerne stiller med finansielle midler til ledelse av kafédialogen, illustratører, referenter, lokaler og kveldsmat. Folkeaksjonen og utbyggerne har sammen etablert Facebook-siden «Kafédialog Skøyen» hvor folk kan melde seg på. Første kafedialog gjennomføres 27.11 kl. 18.00 hos Fram Eiendom, Karenslyst Allé 2.

Les hele intervjuet i Akersposten