Gå til innhold

Aktuelt

Hva skjer – Uke 46

Dette skjer i uke 46. Mye forberedelser denne uka til det store KPA-møtet om to uker med områdeforumene våre og PBE.

  • Daglig leder leder debatt på folkemøte i Lillestrøm der Lillestrøm Kommune deler ut byggeskikkprisen.
  • Grunneierne langs Linje 5 møter bydelsutvalget i Grorud Bydel.
  • Daglig leder drar til Stavanger og Cíty-konferansen og skal snakke om hva Stavanger MÅ gjøre, og hva de har gjort feil
  • Utviklingsdirektør er med på workshop i forbindelse med planlegging av den store Hovinbykonferansen i regi av PBE
  • Det lokale vertskapet til Oslo Urban Week i Kvadraturen neste år ferdigstilles. Nii selskaper er allerede bekreftet. Vertskapet konstitueres før jul der også PBE v. Levende Gater deltar.
  • OMA holder skoleringsopplegg for nytt Byutviklingsutvalg etter valget i Rådhuset, onsdag

  • Møte i Kvadraturen Områdeforum onsdag om kommuneplanens arealdel som er på høring.