Gå til innhold

Aktuelt

Dette skjer – Uke 18

  •  Møte mellom administrasjonen og nyvalgt leder av RG Områdutvikling.
  • Møte i Skøyen Områdeforum om forslaget til områdeplan
  •  Møte med byrådssekretær Mansoor Hussain om manglende mangfold i eiendomsbransjen
  • Administrasjonen hadde befaring hos Rebel med tanke på framtidig kontorplass nå som vil øker bemanningen
  • Daglig leder Erling Fossen møter til debatt på Arkitektenes Hus om hvilken by vi vil ha
  • Hammersborg Områdeforum seter hverandre stevne på Det Gamle Biblioteket.