Visste du at Clemens Eiendom har blitt OMA-medlem? Clemens Eiendom jobber med byutvikling, næringsutvikling og boligutvikling fra Alta i nord til Porsgrunn i sør. Nå skal de blant annet i gang med å videreutvikle Oslo Hospital i Gamlebyen. Oslo Hospital er landets eldste stiftelse og ble grunnlagt i 1538. Siden 1736 har sykehuset vært et psykiatrisk sykehus, men i 2018 opphørte denne virksomheten og stiftelsen måtte finne ny bruk av eiendommen. I fjor ble eiendommen, med alle sine ulike bygninger også UNESCO-listet. Clemens Eiendom skal videreutvikle denne fantastiske eiendommen med vern gjennom bruk-prinsipper. Planen er å rehabilitere og påbygge til moderne kontorfasiliteter og åpne tomten opp for publikum i større grad. Blant annet vil man få tilgang til bakgården som blir kalt «Eplehagen» på grunn av den store andelen av epletrær som står i full prakt på høsten.

Clemens Eiendom er også opptatt av å utvikle gode nabolag, og har etablert konseptet «Smarte Nabolag» som går ut på å bygge fremtidsrettede boligprosjekter med fokus på teknologi, bærekraft og fellesskap. Konseptet kan være en spydspiss i ulike kommuners boligsatsing. Det første smarte nabolaget utvikles nå; ute i havgapet i Lofoten (Svolvær). Vi gleder oss til å følge med på prosjektene og ønsker Clemens Eiendom velkommen til OMA!

«OMA utfordrer, peker på viktige trender og retninger, og setter Oslo på kartet. Det føles riktig og naturlig for oss å bli medlem» sier Bernt Nordby Skøien, administrerende direktør i Clemens Eiendom.