Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Veterinærhøgskoletomten

76 Ullevålsveien

0454 Oslo

Fredag 1. desember 2023

Kl 14.00–16.00

des.

1

Stormøte om kommuneplanenes arealdel – med faglig-politisk spørretime

Stormøte om kommuneplanenes arealdel – med faglig-politisk spørretime

Kl 14.00 | Veterinærhøgskoletomten, Oslo inngang bak drosjeholdeplassen på Adamstuen

inngang bak drosjeholdeplassen på Adamstuen

Tid og sted

Veterinærhøgskoletomten

76 Ullevålsveien

0454 Oslo

Fredag 1. desember 2023

Kl 14.00–16.00

Høringsfristen for Kommuneplanenes arealdel den 22. desember nærmere seg med stormskritt. Kommuneplanen har skapt stort engasjement i høst og OMA har, gjennom en dialogbasert tilnærming oppnådd en rekke interessante diskusjoner og funn.

Nå inviterer OMA til stormøte om kommuneplanens arealdel, den 1. desember kl 14.00 til 16.00.
Møtet holdes på Veterinærhøyskoletomten, der vi oppsummerer  OMAs engasjement i høringsperioden og gjennomgår serien av temavise rundebordskonferanser med faglig dialog og sparring mellom bransjen og Plan- og bygningsetaten m. fl.

Vi overleverer i dette møtet vår output fra den fagligee dialogen og runder av med en faglig-politisk spørretime, der byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen, Byutviklingsutvalget og den øvrige bredden av byutviklingsmiljøet er representert.

Velkommen til faglig førjulsstemning i Linstows lokaler på Adamstuen!

Påmelding er nødvendig – Førstemann til mølla gjelder.

PROGRAM

  • Velkommen til Veterinærhøgskoletomten v/Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow  & Hilde Warp, seniorrådgiver eiendomsanalyse i Oslobygg
  • Innledende ord v/ Ida Hjeltens, OMAs utviklingsdirektør og Plan- og bygningsetaten v/ Hans Martin Ambø og Anne Therese Børrud Anvik
  • Temamøtene oppsummert på 1-2-3 v/ kommuneplanmakkerne Henrik Taubøll, advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind  & Maren Bjerkeng, direktør for byutvikling og arkitektur i Aspelin Ramm

Faglig-politisk spørretime

  • Innledende kommentar v/ Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen
  • Faglig-politisk spørretime (panelsamtale) med byutviklingspolitikere og bredden av byutviklingsmiljøet:

Haakon Riekeles (V), leder av Byutviklingsutvalget
Magnus Birkelund (FrP)
Arve Juritzen (H)
Tamina Sheriffdeen Rauf (AP
Rauand Ismail (MDG)
Omar Samy Gamal (SV)

Maren Bjerkeng og Henrik Taubøll, OMA Ressursgruppe Kommuneplan
Geir Graff-Kallevåg, Direktør utvikling, prosjekt og drift i OBOS Eiendom
Emelie Tornberg, arkitekt og strategisk rådgiver byutvikling i Entra
Martin Rasch Ersdal, partner og byplanlegger i Grape

  • Avslutning v/ leder av OMAs ressursgruppe for Kommuneplan, v.Henrik Taubøll

Linstow inviterer etterfølgende til uformell førjulsmingel i deres kontorlokaler.

(Programmet oppdateres).

Adresse: Ullevålsveien 76, inngang bak drosjeholdeplassen på Adamstuen 

For nærmere info, kontakt OMAs utviklingsdirektør, Ida Hjeltnes:
ida@oslometroppolitanarea.no

tlf 91371137