Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

byMad

Pilestredet 27

0164 Oslo

Tirsdag 14. juni 2022

Kl 08.00–09.00

juni

14

Hva er det unike med Innovasjonsdistrikt Sentrum?

Hva er det unike med Innovasjonsdistrikt Sentrum?

Kl 08.00 | byMad, Oslo

Tid og sted

byMad

Pilestredet 27

0164 Oslo

Tirsdag 14. juni 2022

Kl 08.00–09.00

Hvilke konkrete utfordringer skal Innovasjonsdistrikt Sentrum løse?

I det tredje og siste møte om IDS skal vi se på identitet. I motsetning til Oslos to andre innovasjonsdistrikter ligger Innovasjonsdistrikt Sentrum, ja nettopp, i sentrum, som stort sett er ferdig utbygd og urbanisert. IDS kan derfor gå rett løs på essensen i oppdraget fra kommunen, nemlig å legge til rette for nødvendig nyskapning for å løse helt konkrete utfordringer. IDS kan bli et testbed for all by- og næringsutvikling i Oslo. Men hva er de konkrete utfordringene Oslo står ovenfor? IDS skal være aktørdrevet. Hvem er aktørene? Hvor i sentrum befinner de seg? Er Tullin eller hele sentrum episenteret?

Innledninger & Samtale v. Victoria M. Evensen (byråd for næring og eierskap, Oslo kommune), Christen Krogh (rektor ved Oslo MET), Karl Fredrik Tangen (Kristiania University College), Anniken Fjellberg (CEO Identio), Gustav Gunnerud (partner Svale)