Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Nationaltheatret Konferansesenter

9 Haakon VIIs gate

0161 Oslo

Tirsdag 22. mars 2022

Kl 15.00–17.00

mars

22

Dialogmøte #3: Hvordan skal vi bygge mer variert og samtidig beholde den bymessige fortetningen?

Dialogmøte #3: Hvordan skal vi bygge mer variert og samtidig beholde den bymessige fortetningen?

Kl 15.00 | Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo

Tid og sted

Nationaltheatret Konferansesenter

9 Haakon VIIs gate

0161 Oslo

Tirsdag 22. mars 2022

Kl 15.00–17.00

Bildet viser Lilleby i Trondheim Kommune der utbygger Nordr har jobbet med lav og tett utnyttelse.

«Høyre, Venstre og Frp har fått nok av nye bydeler fulle av like blokker og varsler omkamp om hele utbyggingspolitikken. De starter på Montebello» sto det å lese i Aftenposten i begynnelsen av februar. Dette utspillet er egentlig i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel fra 2018 som angir at det ved revisjon av arealdelen skal vurderes hvordan boligtilbudet kan bli mer variert i de ulike delene av byen. For å supplere dagens boligstruktur, skal kommunen vurdere om det er aktuelt å legge til rette for tett-lav bebyggelse eller boligtyper som er attraktive for barnefamilier i utviklingsområder eller områder som har stor andel blokkbebyggelse. Hvordan skal man sikre en mer variert bebyggelse, men samtidig beholde den bymessige tettheten?

Innlegg fra James Stove Lorentzen, leder av byutviklingsvalget i Oslo, Anders Gregersen, adm. dir Neptune Properties og Kaja Mellbye, faglig leder Hille Melbye arkitekter.