Jump to Content

Vika/CBD Områdeforum

Leder: Tore Ulvin, Storebrand Eiendom

Medlemmer: Aspelin Ramm, Winta Eiendom, Norwegian Property, Fredensborg, Statsbygg, Storebrand Eiendom, Ferd Eiendom og Vedal.

 

Vika/CBD Områdeforum samler alle de største grunneierne med utviklingsplaner og prosjekter rundt Vika og Aker Brygge.

Området preges for tiden av flere større, interessante prosjekter under utførelse. Eksempler på dette er nytt Nasjonalmuseum, Ruseløkka skole, VIA, Trekanttomten og rehabiliteringen av den gamle amerikanske ambassade. Dette er store og viktige prosjekter, som vil bidra til å redefinere fremtidens Vika på ulike måter.

Et av forumets hovedfokusområder har kretset rundt hvordan man kan løfte attraktiviteten til de ulike aksene gjennom området, slik at prosjektene står godt sammen. SLA har på vegne av forumet utarbeidet en skisse til et felles bygulvskart, med formål om å få i gang de gode diskusjonene og etablere en felles visjon for området. Forumet planlegger nå en medvirkningsprosess mellom innbyggere, utviklere, kommune og stat for å finne gode felles løsninger for både midlertidige og permanente tiltak. Et eget driftsselskap for private tiltak i offentlige rom har også vært diskutert.