Jump to Content

Vika/CBD Grunneierforum

Leder: Tore Ulvin, Storebrand Eiendom

Medlemmer: Aspelin Ramm, Winta Eiendom, Norwegian Property, Fredensborg, Statsbygg, Storebrand Eiendom