Initiativet til Nabolagsfabrikken ble unnfanget under kafédialogene på Skøyen, og OMA har vært sparringspartner med initiativtaker Kjerstin Bjerka under hele prosessen. Nå mottar de støtte på 300.000 kr fra Skøyen Grunneierforum.

– Vi synes det er utrolig gøy det Nabolagsfabrikken gjør og har fått til. De jobber stort med byutvikling i et langsiktig perspektiv, samtidig som de holder fast ved det små og nære. Det å bygge gode nabolag i en by kan være vanskelig og derfor er initiativet så viktig. Dette er en viktig del av utviklingen av Skøyen og det er viktig del av en medvirkningsprosess. Derfor er også grunneierforumet positive til tiltaket, sier leder av Skøyen Grunneierforum, Emil Påske.

Vi gratulerer!

Les hele artikkelen i Akersposten.