Gå til innhold

Tema

Ressursgruppe Tema

Ressursgruppe Tema sørger for at OMA engasjerer seg i aktuelle temaer og spørsmål på en samlet og konstruktiv måte, samt at det er en rød tråd i alt OMA retter sitt søkelys mot.

Ressursgruppen samler innspill fra OMAs medlemmer, arrangerer frokostmøter og tematiske workshop. RG:Tema tar ikke opp enkeltprosjekter, men samler snarere trådene fra ulike medlemmers erfaringer, områdeproblemstillinger og ser på hvor det er felles problemstillinger som bør løftes til overordnet nivå̊. Gruppen skal ta opp aktuelle spørsmål, bidra til debatt og jobbe for reelle endringer hvor man ser behov for dette.

 

Medlemmer

Leder

Aspelin Ramm

98 47 64 19 |