Gå til innhold

Oslo Urban Week

Ressursgruppe Oslo Urban Week

Ressursgruppen består av: Vibeke Ahlsand (OSU og leder ressursgruppen), Herman Dyrø (Mustad Eiendom), Rune Skjerven Eggesvik (Flott gjort), Siw Andersen (Oslo Business Region), Christian Lunde (Visit Oslo), Charlotte Helleland (Dark), Erling Fossen (OMA).

Oslo Urban Week (OUW) videreutvikler seg kontinuerlig og er OMAs viktigste møteplass for byutvikling.

  • Ressursgruppen jobber for at OUW skal understøtte OMAs visjon: Oslo – et forbilde for byutvikling, gjennom åbringe byutviklingen til folket – og folket til byutviklingen. Visjonen skal oppnås gjennom langsiktig arbeid mot et åpent arrangement – relevant for alle. Dette innebærer en gradvis opptrapping av arrangementer med et mer utadrettet fokus og profil.
  • OUW skal være møteplassen for hele byens innbyggere og den skal bygge stolthet og eierskap til byens utvikling.
  • OUW skal mangfoldiggjøre og tilgjengeliggjøre byutvikling gjennom å samle eiendomsbransjen, myndigheter og innbyggere.
  • OUW skal bygge bro mellom ovennevnte slik at byutviklingsprosesser, gjennom økt dialog og demokratisering, blir mer konstruktive og skaper økt gjensidig tillit og bedre prosesser.

Ressursgruppen består av bredt sammensatt kompetanse fra organisasjoner som jobber med store arrangementer og nasjonale og internasjonale målgrupper. Gruppen fungerer som rådgivende til styret ved å utforme scenarier og gi innspill til OUWs langsiktige strategi, målgrupper og forretningsmodell.

Gruppen samarbeider også tett med programkomiteen for samkjøring årets OUW program med det langsiktige perspektivet for OUW.

Medlemmer

Leder

Oslo S Utvikling

918 43 162 |