Jump to Content

MIPIM 2021

Neste års MIPIM i Cannes er flyttet til 7.-10. juni pga. den usikre pandemisituasjonen i Europa. Samtidig må vi erkjenne at det også er usikkert om det i praksis vil bli mulig med reiser på tvers av landegrenser på det planlagte tidspunktet. Vi vet at flere av våre medlemmer begynner å vurdere MIPIM allerede nå og at enkelte bestemmer seg ut fra hva OMA gjør. Vi kommer derfor med en oppdatering om OMAs holdning og planer:

Siden situasjonen er såpass usikker har styret valgt å nedprioritere MIPIM i 2021. Hvis MIPIM blir gjennomført vil OMA være tilstede, men i et redusert omfang. Dette innebærer bla. at vi ikke har undertegnet standkontrakt i Festivalpalasset, og vil heller ikke gjennomføre en festmiddag med over 200 personer.

Derimot planlegger OMA å arrangere et kortreist MIPIM i Oslo – kalt Oslo Urban Week – som en utvidelse og videreutvikling av OMAs Oslo Urban Arena-konsept. Bakgrunnen for dette er bl.a. innsikt fra medlemsundersøkelsen, der medlemmene prioriterer Oslo Urban Arena høyere enn MIPIM. Vi tar derfor sats og planlegger Oslo Urban Week i Bjørvika i september 2021. Dere vil kjenne igjen flere av de samme faglige og sosiale arrangementene fra MIPIM – men det blir også noen helt nye OMA konsepter.

Palmene mangler kanskje, men Munch Brygge tåler sammenligningen med Croisetten i Cannes.

Mvh Styret.

Contact

Erling Fossen
CEO

erling@fossen.as
+47 907 54 954

Linnea Svensson
Stand & Event Manager

linnea@greener-events.com
+47 922 83 454

 

Silje Kristiansen
Head of Communication

silje@oslometropolitanarea.no
+47 913 59 525