I andre episode av OMA Talks besøker vi Moss! Den gamle industribyen er i rivende utvikling og har en unik mulighet til å videreføre historien ved å la gammelt og nytt gå hånd i hånd.
Her møter du Terje Pettersen fra Bylab Moss, Jan Erik Kristiansen fra Höegh Eiendom og ordfører i Moss, Hanne Tollerud, som forteller litt om planene.

Se andre episode av OMA Talks her: