Oslo Metropolitan Area har startet sin egen TV-kanal. I første episode av OMA-talks møter du Bjørnar Johnsen i Oslo House og tidligere byplansjef for Oslo, Ellen de Vibe i Urban Vibes. Vi snakker om et helt nytt forslag til hvordan Thune på Skøyen kan revitaliseres.

Se første episode av OMA-talks her:

 

Les mer om Prosjekt Thune her (PDF):

Hoveddokument Prosjekt Thune : Høringsinnspill til områderegulering for Skøyen

Vedlegg 1: Thune i dag og i fremtiden
Vedlegg 2: Områderegulering
Vedlegg 3: Klima- og miljøanalyse
Vedlegg 4: Kulturhistorisk stedsanalyse

 

Potensiell fremtidig struktur for oasen Thune 

Adkomst – på myke trafikanters premisser