Velkommen til første møte i Smultring Oslo – en møteserie som utforsker hvordan bygg- og eiendomsnæringen kan hjelpe Oslo å bli en nullutslippsby.

Som en klangbunn for hele møteserien ligger den britiske økonomen Kate Raworths ideer om Doughnut Economies. Hun vil selv presentere sine teorier i det andre møte.

Første møte handler om riveskam. Bygg- og anleggsbransjen er nå påført tung skyld hvis de i det hele tatt vurdere å rive et bygg. Derfor spør vi: Hvilke kriterier skal anvendes når transformasjonspotensialet til et bygg skal kartlegges?

Innledere

  • Anders Lendager (Lendager Group) skal snakke om riveskam og hvordan utviklere/arkitekter kan gå fram når de skal vurdere ombruk/oppvinning av bygg.
  • Stian B. Røsland (leder i OMAs Ressurgruppe Kommuneplan) og skal snakke prinsipielt om utfordringene knyttet til at klimautslipp nå skal anvendes for å verne bygg.
  • Sonja Horn (CEO i Entra) skal snakke om utfordringer med ombruk knyttet til deres prisbelønte ombruksbygg i Kristian Augusts gate 13.
  • Tidligere byplansjef Ellen de Vibe (Urban Vibes) vil fokusere på erfaringer fra andre land og byer om kriterier for å vurdere transformasjonspotensiale.
  • Gaute Hagerup (CEO i C40 Oslo) får stafettpinnen og introduserer C40 og neste møte i Smultring Oslo.

Påmelding skjer via Eventbrite.

Webinaret strømmes live på Vimeo og Facebook. Påmeldte vil få e-post med informasjon om deltakelse.

Smultring Oslo presenteres av OMA, C40 Oslo, Klimaetaten, Construction City og FutureBuilt. Møteserien har fire møter mellom mars og september 2021. Det siste møtet blir avholdt under Oslo Urban Week 7.-9. september.