Jump to Content

Stor-Økern Grunneierforum

Leder: Anne Siiri Øyasæter, Bane NOR Eiendom

Medlemmer: Höegh Eiendom, Steen & Strøm, Stor-Oslo Eiendom, OBOS, Construction City, Bane Nor Eiendom, Skanska Norge, Skanska Commercial Development, KLP Eiendom, Oslo Pensjonsforsikring, Møller Eiendom, OXER Eiendom, Nordea Liv Eiendom.

Grunneierne på Stor-Økern har i løpet av 2019 hatt seks møter med 10–12 grunneiere.

Høsten 2019 ble grunneierforumet enige om å engasjere Lala Tøyen og Civitas for å utarbeide et bygulvskart som skal identifisere behov for samordning av grunneiernes planer. En av de største utfordringene på Økern er å forholde seg til de mange offentlige planene, det være seg ulike VPOR planer, planer for elveløp og andre mer eller mindre formelle planer og visjoner for området. Bygulvskartet skal ferdigstilles i 2020 og vil benyttes som et samlet innspill fra grunneierne til kommunen.

Videre har grunn­eierforumet diskutert mulighet for felles visnings/informasjonssenter, også i samarbeid med kommunen.