Jump to Content

News

Medvirkning er i vinden!

Over halvparten av Oslos grunneiere praktiserer medvirkning i planprosesser. Byplansjefen etterlyser mer synliggjøring av ...