Jump to Content

Nedre Akerselva Områdeforum

Leder: Carl Henrik Borchsenius, Entra.

Medlemmer: Oslo Areal, Bane NOR Eiendom, Eiendomsspar, KLP Eiendom, Norges Varemesse, Aspelin Ramm, ProBiz, Entra og Vedal.

Nedre Akerselva Områdeforum dekker de fleste aktørene som har store utviklingsprosjekter i området fra Oslo S, langs Akerselva og opp til Urtegata.

Nedre Akerselva Områdeforum har i 2020 ferdigstilt en felles visjon for utviklingen av bygulvet i området. Visjonen er utformet som et bygulvskart og har fått navnet «Trygt og pulserende byliv». Forumet presenterte bygulvskartet i et større møte med kommunale etater og politikere i Oslo kommune.

Høsten 2020 gjennomførte Nedre Akerselva Områdeforum et møte med Riksantikvaren og Byantikvaren om vern og utvikling. Dette er et krevende område hvor dialog og samarbeid er en viktig nøkkel for å få til ønsket utvikling.