Jump to Content

Nedre Akerselva Grunneierforum

Leder: Geir Graff Kallevåg, OBOS Eiendom

Medlemmer: Oslo Areal AS, Bane NOR Eiendom, KLP Eiendom, Eiendomsspar, Norges Varemesse/Spektrumskvarteret, Landbrukskvartalet (Aspelin Ramm/Vedal Utvikling)

Nedre Akerselva Grunneierforum dekker de fleste aktørene som har store utviklingsprosjekter i områdene fra Oslo S, langs Akerselva og opp til Urtegata. Følgende firma og prosjekter er representert i gruppa:

• Bane NOR Eiendom med prosjekt utvikling av Oslo S
• KLP med prosjektet «Lavblokka»/ Biskop Gunnerus gate 14B
• Entra med prosjektene Urban mountain/Biskop Gunnerus gt. 14A og Oslo Solar/Lilletorget 1
• Oslo Areal med prosjektene «Galleri Oslo» og Christian Kroghs gate 2
• Norges varemesse med prosjektet Oslo spektrum
• Eiendomsspar med prosjektet Urtegata 9
• Aspelin Ramm Eiendom og Vedal med prosjektet Landbrukskvartalet

Det har vært jevn og god aktivitet i gruppen gjennom året med totalt 8 møter/workshops.

Ambisjonen til forumet er å jobbe med en felles visjon for utviklingen av bygulvet i området: «Trygt og pulserende byliv». Grunneier­ forumet har engasjert A­-lab for å analysere viktige forbindelser og prioriterte byromsekvenser i området. I dette ligger et felles ønske om at området og prosjektene by­ messig skal henge godt sammen, inkludert åpning og tilgjengeliggjøring av Akerselva. Sluttproduktet vil være en felles visjon og et felles bygulvskart som uttrykker grunneiernes ønsker om utviklingen av bygulvet i området. I tillegg vil grunneierne synliggjøre hvor visjonen skiller seg fra PBE sin tiltaksliste for samme område.

Sluttproduktet ferdigstilles i løpet av første kvartal 2020.