Jump to Content

Kvadraturen Områdeforum

Leder: Emelie Tornberg, Selvaag Eiendom

Medlemmer: Selvaag Eiendom, Aspelin Ramm, Entra, Anthon B Nilsen Eiendom, Storebrand Eiendom, Hathon Eiendom, Clemens Eiendom, Vedal, AVA Eiendom, Torp Eiendom, OPF og AF Eiendom.

Kvadraturen Områdeforum ble etablert rett før sommeren i 2020, og samler alle de største gårdeierne med utviklingsplaner i Kvadraturen.

Forumet jobber med en helhetlig visjon for å knytte Kvadraturen og prosjektene bedre sammen med Sentrum og fjorden. I dette ligger et ønske om å tilgjengeliggjøre bymessig potensiale og historiske kvaliteter, samt å utvikle et levende område med et aktivt bygulv også gjennom fortetting, foredling og programmering.

De første møtene i Kvadraturen Områdeforum fokuserte på de offentlige planene for området og spesielt Vitaliseringsprogrammet, hvor de overordnede ambisjonene skal fremme flere boliger og økt byliv i Kvadraturen. Kartlegging av gårdeiernes motivasjon for utvikling og vitalisering, samt verktøy og metoder som kan bidra til måloppnåelse.

PBE, Byantikvaren og representanter fra Byrådsavdelingen har vært invitert gjennom presentasjoner og dialog. Områdeforumet ser på nye samarbeidsmodeller og bygulvskart som innspill til overordnede planer og kommunale prosesser.

Kvadraturen Områdeforums lanserte rapporten «Samskaping i Kvadraturen» i april 2021. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i to kafédialoger som ble avholdt på nyåret, hvor utviklere, arkitekter, offentlige representanter, næringsaktører og beboere gikk sammen for å utforske hvordan enkeltkvartalers innhold, bygninger, bygulv og samarbeidsformer kan bidra til å vitalisere Kvadraturen. Rapporten  ble overlevert til Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup og byråd for byutvikling, Rasmus Reinvang, i et høytidelig digitalt møte den 7. april. I tillegg til midler fra områdeforum, har departementet bidratt økonomisk til prosjektets gjennomføring.

Rapporten kan leses her: https://issuu.com/oslometropolitanarea/docs/rapportsamskapingikvadraturen