Ski kommune, Follorådet og Oslo Metropolitan Area inviterer til frokostmøte hos Thon Hotell i Ski 24.4 kl. 08.00. Utbyggingen av Follobanen nærmer seg 30 milliarder og er dermed en av de største landbaserte investeringene noensinne. Men bygges det høyt og tett nok rundt kollektivknutepunktet på Ski? Og klarer Ski å lage en funksjonsblandet by med spennende arbeidsplasser og attraktive byrom, eller blir Ski bare en soveforstad 11 minutter unna Oslogryta? 

Møtet er gratis og åpent for alle