OMA, OBOS og Spacemaker inviterer til eFrokostmøte

Hvordan kan eiendomsbransjen bli mer innovativ?

Powertalk mellom Daniel Kjørberg Siraj (OBOS) & Håvard Haukeland (Spacemaker)

I Norge går mye av den risikovillige kapitalen inn i eiendom. Samtidig er bransjen notorisk kjent for å være en blank ark-bransje, i betydning av at hvert utviklingsprosjekt starter fra scratch med liten kunnskapsoverføring prosjektene i mellom. Hvordan kan man jobbe stedstilpasset, og samtidig lære av tidligere erfaringer? Hvordan kan eiendomsbransjen på best måte sette innovasjon i kjernen av sin virksomhet?

Registrer deg her for å få møtelink: https://spacemaker.zoom.us/webinar/register/WN_2vxiq6Z0SYWTEdU8Yle_Ew

Se arrangementet på Facebook.