Oslos høyhusstrategi har vært et viktig premiss for byens utvikling i 15 år. Nå vil byrådet revidere høyhusstrategien, sammen med småhusplanen.

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterer til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien, og veien videre.

  • Bakgrunn for revidering av strategien: Eivind Trædal, MDG, nestleder byutviklingsutvalget
  • Faglige betraktninger og erfaringer fra andre byer: Tomas Stokke, Haptic Arcitects
  • Paneldebatt:
    – Øystein Sundelin (H), Leder for byutviklingsutvalget Oslo kommune
    – Mattis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom
    – Elin Børrud, Professor i By- og regionplanlegging NMBU

Møtet ledes av Netten Østberg fra Asplan Viak.

Klikk på linken for å delta på møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU4OGQzODEtMWI5MS00NWUyLTkxNGItMjMzZTJhMmU5NWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed906359-4be6-493b-840d-efa517baa214%22%2c%22Oid%22%3a%22aa5e82da-9040-4b53-86ae-9732f3db1519%22%7d

Vi setter pris på om du som lytter til frokostseminaret setter mikrofonen din på lydløs.